ผู้หญิงข้า ต้องมียศ

ผู้หญิงข้า ต้องมียศ

กระแดะ มันไม่ใช่เรื่องความประณีตทางความคิดห่าเหวอะไรหรอก เมืองฝรั่งที่เค้าเจริญทางความคิดแล้ว เค้ายังถือป้าย “fuck you” ประท้วงรัฐบาล เจ้า และอื่นๆ ก็ไม่ได้เห็นว่ามันไปทำให้อุดมการณ์เค้าแปดเปื้อน ที่อาจารย์นิธิพูดคือ คำหยาบมันลดทอนชนชั้นได้ มันเป็นการดึงรัฐ-เจ้า ให้ลงมาอยู่เลเวลเดียวกับประชาชน อีโง่ สมองหรือกะลา [ถ้อยคำไม่เหมาะสม] เฉาะแล้วมีแต่ลม
 

 
 
*****
*********
*************
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหลาทัพ
 

แนวทางมุ่งสู่การเป็นนายทหารหญิง

 

 เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ

 

 น้องผู้หญิงหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นรับราชการเป็นทหาร หรือมียศนำหน้าชื่อ หรือแม้กระทั่งแต่เครื่องแบบสวยๆ มีอาชีพที่มั่นคง ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งพี่บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องยาก น้องๆมีโอกาสถึง 3 ครั้งหรือมากกว่านั้น ที่จะสร้างคามฝันของตนเองให้เป็นจริง

                โอกาสแรก จบ ม.3 น้องสามารถใช้วุฒิ ม.3 การสอบบรรจุในตำแหน่งเปิดรับ (ตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบการต่างๆของแต่ละเหลาทัพ ตำแหน่งที่เปิดรับจะค่อนข้างน้อย หรืออาจจะไม่เปิดรับในบางปี) ได้ตามหน่วยราชการที่เปิดสอบ ไม่ว่าจะเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ (จ่าตรี หรือ จ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับเหลาทัพ)

โอกาสที่สอง จบ ม.6 หรือ จบ ปวช. หรือ ปวส. ใช้วุฒิตามที่เรียนมาในการสอบบรรจุเช่นเดียวกัน (ตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบการต่างๆของแต่ละเหลาทัพ ตำแหน่งที่เปิดรับจะมีเป็นจำนวนมาก) โดยสอบได้โดยตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ จ่าตรี หรือ จ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับเหลาทัพ)

โอกาสที่สาม จบปริญญาตรี ใช้วุฒิตามสาขาที่เรียนในการสอบบรรจุ ซึ่งตำแหน่งที่เปิดรับอาจจะระบุคุณวุฒิการศุกษาที่ทางหน่วยราชการต้องการ หรือในบางตำแหน่งอาจจะไม่ได้ระบุ  โดยตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศร้อยตรี (เรือตรี หรือ เรืออากาศตรี ขึ้นอยู่กับเหลาทัพ)

 

 

จำนวนอัตราที่เปิดรับในแต่ละปี

นายทหารสัญญาบัตร อัตราการเปิดรับไม่เท่ากันในแต่ละปี ประมาณ 50-200  ตำแหน่ง

นายทหารชั้นประทวน อัตราการเปิดรับไม่เท่ากันในแต่ละปี ประมาณ 200-800   ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

1.       อายุไม่ตำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 35 ปี (มีการปรับเปลี่ยนในบางตำแหน่ง)

2.       ส่วนสูงไม่ตำกว่า 150 เซนติเมตร (บางตำแหน่งต้องการส่วนสูงมากกว่า 150 ซม.)

3.       คุณวุฒิการศึกษาตามที่ระบุ

4.       สัญชาติไทย

5.       อวัยวะ รูปร่าง ท่าทางและลักษณะร่ากายมีความเหมาะสม

การสมัครสอบ

                ปกติจะมีการเปิดรับสมัครช่วงปลายปี จนถึงต้นปี และจะมีการสอบห้วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม

สมัครทางเวปไซด์หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยราชการที่เปิดรับ

                ติดตามข่าวสารได้ตามเวปไซด์

กองทัพไทย  www.rtarf.mi.th

                กองทัพบก  www.rta.mi.th

                กองทัพเรือ www.navy.mi.th

                กองทัพอากาศ www.rtaf.mi.th

                หรือตามเวปไซด์อื่นที่ประกาศข่าวรับราชการ

การสอบ

            ภาควิชาการ (แต่ละตำแหน่งเปิดสอบไม่เหมือนกัน)

                วิชาความรู้ทั่วไป ( ข่าว  การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

                วิชาสามัญ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  

                วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลาเครื่องแบบ)        

                วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ตามสาขาที่เปิดรับ)

            ภาคการสอบสัมภาษณ์และทดสอบร่างกาย

                            จะต้องมีการสอบสัมภาษณ์ ดูลักษณะท่าทาง การพูดการจา ไหวพริบ

               ทดสอบร่างกาย วิ่ง ว่ายน้ำ ซิทอัพ ตามแต่ตำแหน่ง

 

 

เข้ารับราชการ

            ผ่านการอบรมเป็นนายสิบหรือนายร้อย ชั้นยศตามตำแหน่งที่บรรจุสิบตรีหรือร้อยตรี รับราชการในหน่วยที่ตนเองบรรจุ เติบโตและเลื่อนยศตามระยะเวลา ตำแหน่งว่าง และความเหมาะสม น้องๆที่เป็นนายสิบก็สามารถสอบเป็นนายทหารได้โดยใช้วุฒิ ป.ตรีในการสอบ หรืออาจจะสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารตามโควตาของหน่วย

                สิทธพิเศษต่างๆ อาชีพมั่นคง เบิกค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา บุตร เบิกค่าเล่าเรียนบุตร มีเกียรติในสังคม มีบำเหน็ดเมื่อเกษียณ

 

 

     ระเบียบการสอบบรรจุ คลิ๊กที่นี่    

 
 
 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0

7 ความเห็น

 
ICT
 
ความหมายใหม่ของคำหยาบคือความเสมอภาค—นิธิ
เริ่ด ปรบมือ
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  2
 
ICT
รูปศักดิ์สิทธ์
 
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  3
 
ICT

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "" ผ่านอะไร มาตั้งเยอะ จะมาท้อ ตอนนี้ไม่ได้นะ ตอน เพจ สบายตา"

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  2
 
ICT
อรุณสวัสดิ์ค่ะ เพื่อนๆที่รักทุกท่าน
จงเชื่อมั่นและศรัทธา แล้วพบกัน..
ศาลจังหวัดนนทบุรี 9.00 น. ตัดสินคดีม.112
#เส้นชัยไม่มาต้องไปหามัน เลือกข้างอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แหวนเลือกแล้วซึ่งข้างประชาธิปไตย เลือกข้างนักศึกษาและประชาชน แม้สิ้นลมจะสานฝันจนวันสุดท้ายให้ถึงฝัน
 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  5
 
ICT
 
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ข้อความพูดว่า "iLaw การแทรกแซงสถาบันตุลาการ ของ คสช. ผ่าน ส.ว. ชุดพิเศษ รัฐธรรมนูญ 60 รัฐธรรมนูญ 40 ประ ฉ肌八究 ምንግግ เลือกตั้ง คสช คัดเลือก ส.ว. จากการ เลือกตั้ง ส.ว. เห็นชอบ เห็นชอบ ဒံÉ ဒဒဒ শ- ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด"
 
ส.ว. แต่งตั้ง: การแทรกแซงสถาบันตุลาการของคสช. ผ่าน ส.ว. ชุดพิเศษ
.
นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี 2540 เป็นต้นมา สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีบทบาทและอำนาจที่สำคัญทางการเมืองประการหนึ่งก็คือ การให้ความเห็นชอบบุคคลในการดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ยกตัวอย่างเช่น ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ส.ว. ยังมีอำนาจในการเห็นชอบบุคคลในการดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามกฎหมายอื่นๆ อีก เช่น เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น
.
ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ ปี 2540 กำหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง หรือมีสถานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ดังนั้น ส.ว. จึงเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ กับประชาชน แต่ทว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ได้เปลี่ยนที่มาของ ส.ว. ในระยะ 5 ปีแรกนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ให้มาจากกระบวนการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ด้วยเหตุนี้ คสช. จึงกลายเป็นคนที่เข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ กับประชาชน
.
หากนับตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึง 25 มกราคม 2564 ส.ว. ที่มาจากการคัดเลือกของคสช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อย่างน้อย 8 องค์กร อย่างเช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน อัยการสูงสุด เป็นต้น โดยเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ส.ว. ได้มีนัดประชุมเพื่อลงมติเห็นชอบผู้ที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน 1 คน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้สะท้อนถึงความพยายามแทรกแซงสถาบันตุลาการของคสช.
.
อ่านต่อ https://ilaw.or.th/node/5811
 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  1
 
3 ส

อนาถ

เหงา

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  4
 
619

ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ...

 

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  3